Skip to main content

Är du högkänslig? HSP-Självtest

Brukar du få höra ”var inte så känslig”? ”Fundera inte så mycket”? Eller kanske ”Ta inte åt dig så mycket”? Gör du dig ofta fel för hur du är, och kanske slår knut på dig själv för att passa in, prestera och vara andra till lags? Då kanske du är högkänslig. Gör HSP-självtestet för att lära mer.

 

Så här gör du HSP-självtestet

Svara ja eller nej i enlighet med hur du känner. Svara ja om det stämmer något så när. Svara nej om det inte stämmer särskilt bra eller inte alls. Räkna dina ”ja”.

 1. Är det vanligt att du känner ett behov av att ”dra dig tillbaka” när du varit ute bland mycket folk eller stora fester?
 2. Har du ofta känt att det är något ”fel” på dig?
 3. Blir du lätt överväldigad av sinnesintryck, ljud, ljus, starka lukter?
 4. Blir du lätt överstimulerad när det händer mycket runt omkring dig?
 5. Hoppar du lätt till av plötsliga höga ljud eller annat som du inte är beredd på?
 6. Har du lätt för att känna av hur andra mår?
 7. Har du fått höra att du är ”överkänslig”, ”Tänk inte så mycket”, ”Ta inte åt dig så mycket” eller ”Vad du överreagerar”?
 8. Har du svårt att se våldsamma och blodiga spelfilmer fastän du vet att det hela är på låtsas?
 9. Anstränger du dig mycket för att inte göra fel eller glömma saker?
 10. Är du mycket känslig för smärta?
 11. Har du ett rikt inre liv?
 12. Kan du bli djupt berörd av konst, musik, natur eller andra upplevelser?
 13. Njuter du intensivt av saker och nyanser som många tycks missa?
 14. När människor inte trivs i sin fysiska miljö, brukar du då veta vad som behöver göras för att de ska få det mer bekvämt?
 15. När du måste konkurrera eller bli observerad medan du utför en uppgift, blir du då nervös och skakig och presterar sämre än vad du annars skulle gjort?
 16. När du var liten, uppfattade dina föräldrar eller lärare att du var känslig eller blyg?
 17. Tycker du att det är lätt att komma på nya idéer, tycker du att det är underligt att andra inte tycker att det är lika enkelt att spåna idéer?
 18. Tycker folk i allmänhet att du är vänlig och behaglig?
 19. Funderar du ofta över existentiella frågor?
 20. Är du bra på att entusiasmera och inspirera?
 21. Kan du prestera extremt mycket under begränsad tid?
 22. Är du en entreprenör?
 23. Engagerar du dig lätt för mycket i andras problem?
 24. Vill du göra saker i din egen takt och blir irriterad om du måste anpassa dig till någon som arbetar långsammare eller snabbare än du?
 25. Har du ofta svårt att mentalt släppa saker som har hänt? Kan du grubbla över sådant du själv har gjort och vad andra att sagt? Har du svårt att gå vidare?
 26. Känner du ofta intensiva känslor?
 27. Blir du ofta mer ledsen än andra för småsaker samtidigt som du ofta kan känna intensiv lycka inför sådant som andra knappt lägger märke till?
 28. Tycker du ibland att det är obegripligt att andra inte blir så berörda som du av olika saker, undrar du om de verkligen har sett samma film som du? Ser de inte skiftningarna i löven? Uppfattade de inte att den vi mötte var så ledsen?
 29. Kan ditt humör svänga väldigt snabbt?
 30. Drabbas du ofta av emotionella störtskurar, starka och snabbt övergående?
 31. I kontakt med andra människor, kan dina känslor snabbt ändras t.ex. från ledsen till glad eller tvärtom?

Till resultatet…

Svarar du ja på tolv eller fler av frågorna är du förmodligen en högkänslig person. Men inget psykologiskt test kan ge ett sådant tillförlitligt resultat att du bör basera ditt liv på det. Du kanske har svarat ja på endast en eller ett par av frågorna. Om dessa stämmer oerhört bra kan det också vara befogat att du räknar dig som högkänslig.

Enligt Elaine Aron, som har myntat begreppet högkänslighet, är det ingen annan som kan säga om du är högkänslig eller inte. Du bara vet. Högkänslighet är ingen diagnos, utan ett personlighetsdrag. Ungefär en av fem är högkänsliga, och det är inte bara vi människor, utan även djur.

Är du fortfarande osäker på om du är högkänslig efter att ha gått igenom frågorna får du gärna höra av dig. Jag ställer inga diagnoser, men kan hjälpa dig att förstå dig själv bättre och ge dig verktyg att hantera och förändra det som inte fungerar för dig.

Många upplever att det är som att läsa ur sin egen dagbok när de läser om högkänslighet, eller som att komma hem. För mig var det en enorm befrielse att lära mer om högkänslighet. Jag hade vetat om det ganska länge men inte riktigt satt mig in i vad det betydde. Jag hade gjort mig väldigt fel för väldigt många saker, och nu kunde jag få en helt annan förståelse för varför jag är som jag är. Sedemera har jag lärt mig verktyg och metoder för att hantera mitt personlighetsdrag och till och med använda min högkänslighet till något positivt.

Tänk om det är så att vi högkänsliga är en gåva till världen? Om det är så, vad skulle du vilja använda din gåva till?