Skip to main content

Avsnitt 9 handlar om hur svårt det kan vara att göra val i livet. Stort som smått. Hur kan man göra när man inte kan bestämma sig? Hur är det för dig? Känner du igen dig? Har du andra utmaningar med att välja?

Att ha svårt att bestämma sig och välja är något som är typiskt för högkänsliga. Det kan hänga ihop med att vi ofta är flexibla, och ser många olika möjligheter, och analyserar allting på ett djupare plan. Det kan ju ta lite tid ibland…. kombinerat med att vi ofta vill vara andra till lags och ofta inte är så tränade på att sätta våra behov i första rummet, kan göra livet (onödigt) komplicerat ibland 😜

Love and Peas! 💚💚💚

Leave a Reply